فرم ارزیابی کیفی محصولات

نام
کد و سریال مندرج در برچسب پشت محصول

بخش نظرسنجی

کیفیت محصولات را با توجه به قیمت آن چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا از کارکرد محصول راضی هستید؟
نحوه بسته بندی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا از سلامت ظاهری محصول راضی هستید؟
در مقایسه محصولات به نسبت قیمت و زیبایی ظاهر از 1 تا 5 چه امتیازی را در نظر دارید؟

Main Menu